Privacyverklaring Lovda.nl

Lovda.nl vindt het van groot belang om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Lovda.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor het gebruik van onderdelen van deze website zal Lovda.nl bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Het doel van onze privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop Lovda.nl gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op www.lovda.nl (verder te noemen “website’) en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. 

Het privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden.

Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

Registreren
Op onze website kunt u bedrijven vinden en bewaren toevoegen. Na het registreren bewaren wij alleen uw gebruikersnaam en e-mailadres met een door u gekozen wachtwoord. De gegevens worden bewaard zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij een contactaanvraag of ervaringen. Bij iedere contactaanvraag kunt u zelf ervoor kiezen of u uw telefoonnummer wilt aanbieden aan het bedrijf waar u een offerte/informatieaanvraag bij doet. 
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. 

Wij verwerken uw gegevens om u de door u afgenomen dienst(en) te kunnen leveren en u indien nodig daarvoor te kunnen factureren. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. 

Informatieaanvraag
Bij het aanvragen van informatie vult u een formulier in waarbij naast naam en e-mailadres ook telefoonnummer en bruiloft datum kan worden ingevuld. Deze gegevens verstrekken wij aan het door u gekozen bedrijf ten behoeve dat zij tijdig contact met u opnemen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar op Lovda.nl en worden niet verstrekt aan derden. Het is mogelijk dat een Lovda.nl medewerker met de aanvrager contact opneemt om een ander aanbod van leverancier te bieden als de gekozen leverancier niet beschikbaar is. Ingevulde gegevens bij een informatieaanvraag, welke ouder zijn dan één jaar, worden tijdens de jaarlijkse data controle verwijderd. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures. Ter voorkoming dat communicatie tussen Lovda.nl en bezoekers wordt afgeluisterd of onrechtmatig aangepast, is deze beveiligd door middel van een digitale certificaat welke om de 3 maanden wordt vernieuwd. 
Hieronder behoort het voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen wordt o.a. encryptie op uw wachtwoord toegepast alvorens het wordt opgeslagen. 

Gebruikersnaam en wachtwoord
De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen. 

E-mail en nieuwsbrief
Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Wij bieden verder een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
De toestemming geeft u door uw e-mailadres in te vullen op de Website of bij het registreren op de website het daartoe bestemde hokje aan te vinken. 
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. 

Google
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, onder andere voor Google Maps en Google Analytics. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookies, welke voor advertenties wordt gebruikt, door naar de afmeldingspagina te gaan van het Network Advertising Initiative. 

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op Lovda.nl worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Behalve onze software leverancier Google, worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kunnen wij met het cookieverschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwijdering bedrijfsvermelding
Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw verzoek tot verwijdering van uw account en bedrijfsvermelding. Sinds alle gegevens op Lovda.nl direct zichtbaar zijn, kunt u na onze bevestiging controleren dat uw account en bedrijfsvermelding is verwijderd. Wij hebben geen baat bij het bewaren van gegevens van zowel bedrijven als persoonsgegevens. Ons doel blijft het verbinden van bruidsparen met de voor hun meest geschikte leverancier of bedrijf in de trouwbranche.

Verwijdering persoonsgegevens
Wilt u dat we uw account of gegevens welke u bij een informatieaanvraag heeft ingevuld, verwijderen?
Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met verzoek tot verwijdering en vermeld hierbij uw gebruikersnaam en/of email adres dat bij ons bekend is. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.