Bij de samenstelling van de inhoud van de door Lovda.nl gecreëerde pagina's is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, maar de mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Lovda.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Lovda.nl gecreëerde site en/of pagina's. Tevens aanvaard Lovda.nl geen enkele aansprakelijkheid met betrekking van het plaatsen van inhoud en advertenties op Lovda.nl door gebruikers en bedrijven.


Lovda.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. 

De site is bestemd voor het doorgeven van informatie dat door gebruikers kan worden aangepast. Lovda.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid wordt door Lovda.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Lovda.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Lovda.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Lovda.nl.

Lovda.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Lovda.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

© Copyright 2011-2017 Lovda.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets van de informatie, foto's, ideëen, concepten of andere inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in bestanden, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lovda.nl.